Over ons

Mentale Gezondheid

Wij zijn KiKiD

KiKiD ontwikkelt projecten die erop gericht zijn écht in gesprek te komen met jongeren over voor hen belangrijke thema’s, zoals relaties en seksualiteit, social media en (cyber)pesten, drankgebruik, geld en schulden en mentale gezondheid. Weerbaarheid en zelfbeeld vormen een rode draad door alles heen.

De naam “KiKiD” staat voor Ki (of qi) = adem, levenskracht, vitale energie of spirituele energie + kid. Samen betekent het: kinderen in hun kracht zetten.

Stichting KiKiD maakt educatieve theaterprojecten, projectweken, trainingen en digitale lessen en voert die uit op scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Dit doen we sinds 2007. Oprichter Janine de Ridder zag destijds dat er geen educatie-aanbod over seksualiteit voor jongeren bestond dat hen echt bereikte, en de noodzakelijke verandering te weeg bracht. KiKiD’s combinatie van rolmodellen-educatie uitgevoerd door onze jongerenexperts (18-24 jaar), theater en actuele kennis bleek een schot in de roos. Al snel kwam de vraag van scholen om programma’s over meer thema’s. Na relaties & seksualiteit volgden drankgebruik, social media & (cyber)pesten, geld & schulden.

Nieuwe vacatures

Jongerenexpert

Parttime vacatures studenten  •  2012ZM  •  €12,43 - €13,05 / uur  •  9m geleden
9m geleden
Solliciteer